Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Οικοδομώντας την Ευρώπη μαζί με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης
Οικοδομώντας την Ευρώπη μαζί με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης

Ένα δίκτυο περιφερειακών και τοπικών εκπροσώπων της ΕΕ, συνεργαζόμενων για την προώθηση του διαλόγου για θέματα σχετιζόμενα με την ΕΕ

Το έργο «Οικοδομώντας την Ευρώπη μαζί με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης» δημιουργεί ένα ευρωπαϊκό δίκτυο αιρετών εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης που αποσκοπεί στην προαγωγή του διαλόγου για την ΕΕ στο πλαίσιο μιας πρωτοφανούς συμμαχίας ανάμεσα στο ευρωπαϊκό και το τοπικό επίπεδο διακυβέρνησης. 

Το έργο θα δώσει τη δυνατότητα στους πολιτικούς της τοπικής αυτοδιοίκησης να συνεργαστούν και να διαδώσουν πληροφορίες για θέματα σχετιζόμενα με την ΕΕ, τα οποία αφορούν  τους πολίτες των εκλογικών τους περιφερειών, σε τοπικό επίπεδο. Θα βοηθήσει, επίσης, στην ενίσχυση της δραστηριοποίησης και της προαγωγής του διαλόγου για αυτά τα θέματα, καθώς και για το μέλλον της Ευρώπης. Η απώτερη επιδίωξη είναι η στήριξη της δημιουργίας μιας πραγματικά ευρωπαϊκής δημόσιας σφαίρας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης να συμμετάσχουν στο δίκτυο. Είναι εύκολο. Απλά συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής, μεταφορτώστε τη δήλωση με τις υπογραφές του διορισμένου αιρετού εκπροσώπου και του νομίμου εκπροσώπου του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, και υποβάλετέ την.

Με την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους στο δίκτυο, οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης θα συμμετάσχουν στον διάλογο με τους πολίτες της εκλογικής τους περιφέρειας ή και στα τοπικά ΜΜΕ, για τις πολιτικές πρωτοβουλίες και τα μέτρα που λαμβάνει η ΕΕ.

Η προώθηση του διαλόγου σε ενωσιακό και τοπικό επίπεδο είναι εξαιρετικά σημαντική για τη διατήρηση της ώθησης που έδωσαν η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης και το χρηματοδοτικό πρόγραμμα NextGenerationEU

Το έργο υλοποιείται σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Περιφερειακών και Τοπικών Συμβούλων της Επιτροπής των Περιφερειών.

Προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης που επιθυμούν να συμμετάσχουν ως εταίροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην προαγωγή του διαλόγου για την ΕΕ σε τοπικό επίπεδο, μέσω του διορισμού ενός αιρετού εκπροσώπου της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ανακαλύψτε ποιοι συμμετέχουν στο δίκτυο «Οικοδομώντας την Ευρώπη μαζί με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης»

Eπικοινωνιακές δραστηριότητες, εκδηλώσεις και συζητήσεις που σχετίζονται με την ΕΕ εντός του δικτύου.

Πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή και την ιδιότητα μέλους στο δίκτυο.