Skip to main content
Kujundame Euroopat koos kohalike omavalitsustega
Kujundame Euroopat koos kohalike omavalitsustega

ELi kohalike omavalitsuste võrgustik, mis teeb koostööd ELi teemalise teavitamise asjus

Projektiga „Kujundame Euroopat koos kohalike omavalitsustega” loome kohalikul tasandil valitud poliitikute Euroopa võrgustiku, et jagada Euroopa ja kohaliku valitsemistasandi vahelise uue koostöövormi kaudu teavet Euroopa Liidu kohta.

Projekt annab kohalikele poliitikutele võimaluse teha omavahel koostööd ja jagada teavet just nende ELi teemade kohta, mis huvitavad kohalikke inimesi. Samuti aitab see kohalikke rohkem kaasata ning tekitada arutelusid kohalikke huvitavate küsimuste ja Euroopa tuleviku üle. Lõplik eesmärk on toetada tõeliselt euroopaliku avaliku sfääri loomist.

Euroopa Komisjon kutsub kohalikke omavalitsusi projektiga ühinema. See on lihtne: täitke taotlusvorm, laadige üles kohaliku omavalitsuse liikme ja kohaliku omavalitsuse seadusliku esindaja allkirjastatud deklaratsioon ning saatke ära.

Võrgustiku liikmed osalevad oma valimisringkonna ja/või kohaliku meedia aruteludes ELi poliitiliste algatuste ning meetmete üle.

ELi kohta kohalikul tasandil teabe jagamine on äärmiselt oluline, et jätkata Euroopa tuleviku konverentsi arutelude ja NextGenerationEU-kava kontekstis tehtud tööd.

Projekti rakendatakse tihedas koostöös Euroopa Parlamendi ja Regioonide Komitee piirkondlike ja kohalike omavalitsuste Euroopa võrgustikuga.

Application form

Kandideerimiskutse

Kohalikele omavalitsustele, kes soovivad saada Euroopa Komisjoni partneriteks EList kohapeal teavitamisel, valitud kohaliku esindaja nimetamise kaudu.

BELC Community

Liikmed ja partnerid

Uurige, kes on võrgustiku “Kujundame Euroopat koos kohalike omavalitsustega“ liikmed