Skip to main content
Kujundame Euroopat koos kohalike omavalitsustega
Kujundame Euroopat koos kohalike omavalitsustega

ELi kohalike omavalitsuste võrgustik, mis teeb koostööd ELi teemalise teavitamise asjus

Projekt „Kujundame Euroopat koos kohalike omavalitsustega” loob kohalikul tasandil valitud poliitikutest koosneva Euroopa võrgustiku, mille eesmärk on anda teavet ELi kohta uues liidus Euroopa ja kohaliku valitsemistasandi vahel.

Projekt võimaldab kohalikel poliitikutel teha koostööd ja levitada teavet nende valijaid puudutavatel ELi teemadel kohalikul tasandil. Samuti aitab see suurendada kaasatust ja soodustada arutelusid nende küsimuste ja Euroopa tuleviku üle. Lõplik eesmärk on toetada tõeliselt euroopaliku avaliku sfääri loomist.

Euroopa Komisjon kutsub kohalikke omavalitsusi projektiga ühinema. See on lihtne. Lihtsalt täitke taotlusvorm, laadige üles kohaliku omavalitsuse liikme ja kohaliku omavalitsuse seadusliku esindaja allkirja deklaratsioon ning esitage see.

Iga liige osaleb arutelus oma valimisringkonna liikmete ja/või kohaliku meediaga ELi üldiste poliitiliste algatuste ning meetmete üle.

EList kohalikul tasandil teavitamine on eriti oluline, et jätkata Euroopa tuleviku konverentsi ja NextGenerationEU kontekstis loodud jõudu.

Projekti korraldatakse tihedas koostöös Regioonide Komitee Euroopa Liidu piirkondlike ja kohalike nõunikega.

Kandideerimiskutse

ohalikele omavalitsustele, kes soovivad saada Euroopa Komisjoni partneriteks EList kohapeal teavitamisel, valitud kohaliku esindaja nimetamise kaudu.