Přejít na hlavní obsah
Budujeme Evropu se zástupci místních samospráv
Budujeme Evropu se zástupci místních samospráv

Síť zástupců místních samospráv v EU, kteří společně komunikují o tématech souvisejících s EU

Projekt „Budujeme Evropu se zástupci místních samospráv“ vytváří evropskou síť politiků volených na místní úrovni, jejímž cílem je komunikovat s Evropskou unií prostřednictvím bezprecedentního spojenectví mezi Evropou a samosprávou na místní úrovni.

Tento projekt umožní politikům na místní úrovni spolupracovat a šířit informace o tématech souvisejících s EU, která se týkají jejich voličů na místní úrovni. Pomůže také zvýšit angažovanost a podpořit debaty o těchto tématech a budoucnosti Evropy. Hlavním cílem je podpořit vytvoření skutečně evropské veřejné sféry.

Evropská komise vyzývá zástupce místních orgánů, aby se k projektu připojili. Je to snadné. Jednoduše vyplňte formulář žádosti, nahrajte prohlášení s podpisem určeného zástupce místní samosprávy a právního zástupce místního orgánu a odešlete.

Jakmile se stanou členy sítě, budou se zástupci místních samospráv zapojovat do debaty s členy svého volebního obvodu nebo místních médií o politických iniciativách a opatřeních prováděných EU.

Komunikovat o záležitostech EU na místní úrovni je nezbytné pro udržení dynamiky, kterou navodila Konference o budoucnosti Evropy a která vznikla v rámci projektu NextGenerationEU

Tento projekt je implementován v úzké spolupráci s Evropským parlamentem a Evropskou sítí regionálních a místních zastupitelů zřízenou Výborem regionů.

Pro místní orgány, které se chtějí stát partnery Evropské komise při komunikaci o záležitostech EU na místní úrovni prostřednictvím jmenování zvoleného místního zástupce.

Zjistěte, kdo je součástí sítě Budujeme Evropu se zástupci místních samospráv.

Objevte v rámci sítě komunikační aktivity, akce a diskuze týkající se EU.