Gå til hovedindholdet
Opbygning af Europa med lokale byrådsmedlemmer
Opbygning af Europa med lokale byrådsmedlemmer

Et netværk af lokale EU-byrådsmedlemmer, der samarbejder for at kommunikere om EU-emner

Projektet “Opbygning af Europa med lokale byrådsmedlemmer”skaber et europæisk netværk af lokale folkevalgte politikere og er målrettet kommunikation om EU i et hidtil uset samarbejde mellem myndighederne på EU-plan og lokalt plan.

Projektet vil gøre det muligt for lokalpolitikere at samarbejde og formidle information om EU-relaterede emner, der vedrører deres vælgere på lokalt plan. Dette vil også bidrage til at øge engagementet og fremme debatterne om disse spørgsmål og Europas fremtid. Det endelige mål er at bidrage til at opbygge en virkelig offentlig sfære i EU.

Europa-Kommissionen opfordrer lokale myndigheder til at deltage i projektet. Det er nemt. Du skal blot udfylde ansøgningsformularen, uploade erklæringen, som skal være underskrevet af det udpegede kommunalrådsmedlem og den juridiske repræsentant for den lokale myndigheden, og indsende den.

Hvert medlem vil indgå i debat med medlemmer af vedkommendes valgkreds og/eller lokale medier vedrørende politiske initiativer og tiltag, som EU gennemfører.

Det er især vigtigt at formidle EU på lokalt plan er essentiel for at bevare det momentum, der er skabt af Konferencen om Europas fremtid og inden for rammerne af NextGenerationEU

Projektet gennemføres i tæt samarbejde med Europa-Parlamentet og Regionsudvalgets EU-netværk af regionale og lokale rådgivere.

Henvendt til lokale myndigheder, der ønsker at blive Europa-Kommissionens partnere og på lokalt plan fortælle om EU ved at udpege en valgt lokal repræsentant.

Find ud af, hvem der er med i netværket Opbygning af Europa med lokale byrådsmedlemmer

Oplev kommunikationsaktiviteter, begivenheder og EU-relaterede diskussioner i netværket.