Gå direkt till innehållet
Bygga Europa med lokala företrädare
Bygga Europa med lokala företrädare

Ett nätverk av lokala företrädare inom EU som arbetar tillsammans med EU-relaterade ämnen

Projektet ”Bygga Europa med lokala företrädare” skapar ett europeiskt nätverk av lokalt valda politiker som ska kommunicera med EU i en aldrig tidigare skådad allians mellan de europeiska och de lokala myndighetsstrukturerna.

Projektet kommer att göra det möjligt för lokala politiker att arbeta tillsammans för att sprida information om EU-relaterade ämnen som berör deras valkrets på lokal nivå. Det kommer även att gynna engagemanget och främja debatten om dessa frågor och Europas framtid. Det övergripande målet är att stödja skapandet av ett verkligt europeiskt offentligt rum.

Den Europeiska kommissionen bjuder in lokala myndigheter att delta i projektet. Det är enkelt. Fyll helt enkelt i ansökningsformuläret, ladda upp en förklaring undertecknad av den utsedda lokala företrädaren och den lokala myndighetens juridiska ombud, och skicka in.

När den lokala beslutsfattaren har blivit medlem av nätverket kommer hen att debattera med medlemmar i sin valkrets och/eller lokala medier om politiska initiativ och åtgärder som genomförs av EU.

Det är särskilt viktigt att kommunicera EU på lokal nivå för att bygga på den dynamik som skapades av konferensen om Europas framtid och inom ramen för NextGenerationEU

Projektet genomförs i nära samarbete med Europaparlamentet och Regionkommitténs europeiska nätverk för lokala och regionala fullmäktigeledamöter med ansvar för EU-frågor.

För lokala myndigheter som önskar samarbeta med Europeiska kommissionen för att kommunicera EU på plats via utnämningen av en förtroendevald lokal representant.

Upptäck kommunikationsaktiviteter, händelser och EU-relaterade diskussioner inom nätverket.