Skip to main content
Bygga Europa med lokala företrädare

Kommunikationsmaterial

Du kan använda det material som finns på denna sida för att kommunicera projektet i ditt nätverk.

Faktablad

Banner och sociala mediebilder

Banner och bilder finns att hämta här kostnadsfritt för att användas på webbplatser, nyhetsbrev och poster i sociala medier.

Indikativ text för sociala medier

Lokala myndigheter och lokala företrädare: Gå med i det nya projektet “Bygga Europa med lokala företrädare"! Projektet skapar ett nätverk som kommer att hjälpa EU:s lokala beslutsfattare att arbeta tillsammans för att informera och engagera medborgare i EU-frågor. Mer information och registreringsuppgifter https://bit.ly/3OmJEhK 
#EUCouncillors