Skip to main content
Veidojam Eiropu kopā ar vietējām pašvaldībām

Komunikācijas materiāli

Varat brīvi izmantot šajā lapā atrodamos materiālus, lai informētu par projektu savā tīklā.

Faktu lapa

Reklāmkarogi un sociālo tīklu attēli

Reklāmkarogi un sociālo tīklu attēli ir pieejami bezmaksas lejupielādei, lai tos varētu izmantot savā tīmekļa vietnē, informatīvajā biļetenā un sociālajos plašsaziņas līdzekļos.

Indikatīvs sociālo mediju teksts

Vietējās pašvaldības un vietējie padomnieki! Pievienojieties jaunajam projektam “Veidojam Eiropu kopā ar vietējām pašvaldībām”! Projekta ietvaros tiek veidots tīkls, kas palīdzēs ES vietējo pašvaldību deputātiem sadarboties, lai informētu un iesaistītu iedzīvotājus ES jautājumos. Plašāka informācija par reģistrāciju ir pieejama tīmekļa vietnē https://bit.ly/39DZBBo 
#EUCouncillors