Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз
Изграждаме Европа с представители на местното самоуправление

Комуникационни материали

Можете да използвате материалите на тази страница, за да разяснявате проекта в мрежата си.

Информационен лист

Банери и изображения за социалните медии

Оттук можете да изтеглите безплатно банери и изображения, които да използвате в уебсайта, бюлетина или публикациите си в социалните медии.

Индикативен текст за социалните медии

Местни органи и местни съветници: Включете се в новия проект „Изграждаме Европа с представители на местното самоуправление“! Целта на проекта е създаването на мрежа, в която представителите на местното самоуправление в ЕС ще могат да работят заедно, за да информират и ангажират гражданите по въпросите на ЕС. Повече информация и подробности как да се регистрирате: https://bit.ly/3y5STNI 
#EUCouncillors