Направо към основното съдържание
Изграждаме Европа с представители на местното самоуправление
Изграждаме Европа с представители на местното самоуправление

Мрежа от представители на местното самоуправление в ЕС, които работят заедно за разясняване на теми, свързани с ЕС

С проекта Изграждаме Европа с представители на местното самоуправление се създава европейска мрежа от избрани на местно равнище политици, чиято цел е подобряване на комуникацията по въпросите на ЕС чрез безпрецедентен съюз между европейските структури и структурите на местното самоуправление.

Този проект ще даде възможност на местните политици да работят заедно и да разпространяват информация за свързани с ЕС теми, които вълнуват избирателите им на местно равнище. Той ще помогне и за подобряване на взаимодействието и насърчаване на дебатите за тези проблеми и бъдещето на Европа. Общата цел е да подкрепим създаването на една наистина европейска обществена сфера.

Европейската комисия кани органите на местната власт да се присъединят към проекта. Лесно е. Трябва само да се попълни формулярът за кандидатстване, да се качи декларацията с подписите на определения за участие местен съветник и законния представител на местния орган и да се изпратят.

След като станат членове на мрежата, от местните съветници се очаква да участват в дебати с членове на избирателния си район и/или в местните медии, посветени на политическите инициативи и мерките, осъществявани от ЕС.

Комуникацията по въпросите на ЕС на местно равнище е особено важна, за да се поддържа импулсът, създаден от Конференцията за бъдещето на Европа и в контекста на NextGenerationEU

Проектът се изпълнява в тясно сътрудничество с Европейския парламент и Европейската мрежа на регионалните и местните съветници по въпросите на ЕС на Комитета на регионите.

За местни власти, желаещи да станат партньори на Европейската комисия за комуникация по въпросите на ЕС по места чрез определянето на местен представител на изборна длъжност.

Вижте кой участва в мрежата „Изграждаме Европа с представители на местното самоуправление“

В рамките на мрежата можете да откриете комуникационни дейности, събития и дискусии, свързани с ЕС.