Skip to main content
Budovanie Európy s miestnymi zastupiteľmi
Budovanie Európy s miestnymi zastupiteľmi

Sieť miestnych zastupiteľov pre otázky EÚ, ktorí spolupracujú na komunikácii o témach súvisiacich s EÚ

Projekt „Budovanie Európy s miestnymi zastupiteľmi“ vytvára európsku sieť miestnych volených politikov zameranú na komunikáciu s Európskou úniou prostredníctvom bezprecedentného spojenectva medzi európskou a miestnou úrovňou riadenia.

Projekt umožní miestnym politikom spolupracovať a šíriť informácie o témach súvisiacich s EÚ, ktoré sa týkajú ich voličov na miestnej úrovni. Pomôže tiež zvýšiť angažovanosť a podporiť diskusie o týchto otázkach a budúcnosti Európy. Celkovou ambíciou je podporiť vytvorenie skutočne európskej verejnej sféry.

Európska komisia vyzýva miestne orgány, aby sa pripojili k projektu. Je to jednoduché. Jednoducho vyplňte formulár žiadosti, nahrajte vyhlásenie s podpisom určeného miestneho zastupiteľa a právneho zástupcu miestnej samosprávy a predložte ho.

Po vstupe do siete sa predstavitelia miestnych samospráv budú zapájať do diskusií s členmi svojho volebného obvodu a/alebo miestnymi médiami o politických iniciatívach a opatreniach EÚ.

Komunikácia o EÚ na miestnej úrovni je nevyhnutná na udržanie dynamiky vytvorenej Konferenciou o budúcnosti Európy a v kontexte NextGenerationEU

Projekt sa organizuje v úzkej spolupráci so sieťou Výboru regiónov Európska sieť predstaviteľov územných samospráv.

Výzva na predkladanie žiadostí

Výzva na predkladanie žiadostí pre miestne samosprávy, ktoré sa chcú stať partnermi Európskej komisie pri informovaní o EÚ v teréne prostredníctvom vymenovania voleného miestneho zástupcu.