Prejsť na hlavný obsah
Budovanie Európy s miestnymi zastupiteľmi
Budovanie Európy s miestnymi zastupiteľmi

Sieť miestnych zastupiteľov pre otázky EÚ, ktorí spolupracujú na komunikácii o témach súvisiacich s EÚ

Projekt „Budovanie Európy s miestnymi zastupiteľmi“ vytvára európsku sieť miestnych volených politikov zameranú na komunikáciu s Európskou úniou prostredníctvom bezprecedentného spojenectva medzi európskou a miestnou úrovňou riadenia.

Projekt umožní miestnym politikom spolupracovať a šíriť informácie o témach súvisiacich s EÚ, ktoré sa týkajú ich voličov na miestnej úrovni. Pomôže tiež zvýšiť angažovanosť a podporiť diskusie o týchto otázkach a budúcnosti Európy. Celkovou ambíciou je podporiť vytvorenie skutočne európskej verejnej sféry.

Európska komisia vyzýva miestne orgány, aby sa pripojili k projektu. Je to jednoduché. Jednoducho vyplňte formulár žiadosti, nahrajte vyhlásenie s podpisom určeného miestneho zastupiteľa a právneho zástupcu miestnej samosprávy a predložte ho.

Po vstupe do siete sa predstavitelia miestnych samospráv budú zapájať do diskusií s členmi svojho volebného obvodu a/alebo miestnymi médiami o politických iniciatívach a opatreniach EÚ.

Komunikácia o EÚ na miestnej úrovni je nevyhnutná na udržanie dynamiky vytvorenej Konferenciou o budúcnosti Európy a v kontexte NextGenerationEU

Projekt je implementovaný v úzkej spolupráci s Európskym parlamentom a Európskou sieťou regionálných a miestnych zastupiteľov zriadenou Výborom regiónov..

Výzva na predkladanie žiadostí pre miestne samosprávy, ktoré sa chcú stať partnermi Európskej komisie pri informovaní o EÚ v teréne prostredníctvom vymenovania voleného miestneho zástupcu.

V rámci siete sa zoznámte s komunikačnými aktivitami, podujatiami a diskusiami, ktoré sa týkajú EÚ.