Glavni sadržaj
Gradimo Europu s lokalnim dionicima
Gradimo Europu s lokalnim dionicima

Mreža lokalnih dionika EU-a koji surađuju na komunikaciji o EU temama

Projekt „Gradimo Europu s lokalnim dionicima” stvara europsku mrežu lokalno izabranih političara s ciljem predstavljanja Europske unije kroz do sada nezabilježen savez između europske i lokalne razine upravljanja.

Projekt će lokalnim političarima omogućiti suradnju i širenje informacija o pitanjima EU-a koja se tiču lokalnog stanovništva na lokalnoj razini. Također će pomoći u povećanju angažmana i poticanju rasprava o budućnosti Europe. Krajnji je cilj podupiranje stvaranja istinske europske javne sfere.

Europska komisija poziva lokalne vlasti na pridruživanje projektu. Jednostavno je. Samo ispunite obrazac za prijavu, učitajte izjavu s potpisom izabranog lokalnog dionika i zakonskog zastupnika lokalne vlasti i sve nam pošaljite.

Kad postane članom mreže, lokalni dionik redovito će sudjelovati u raspravama s članovima svoje izborne jedinice i/ili lokalnim medijima o političkim inicijativama te mjerama koje provodi EU.

Predstavljanje EU na lokalnoj razini ključno je za održavanje zamaha koji je pokrenula Konferencija o budućnosti Europe i u kontekstu NextGenerationEU

Projekt je implementiran u bliskoj suradnji s Europskim parlamentom i Europskom mrežom regionalnih i lokalnih savjetnika za EU Odbora regija.

Za lokalne vlasti koje žele postati partneri Europske komisije u predstavljanju EU-a na terenu imenovanjem izabranog lokalnog zastupnika.

Otkrijte komunikacijske aktivnosti, događaje i rasprave u vezi s EU-om unutar mreže.