Direct la conținutul principal
Construim Europa împreună cu autoritățile locale
Cerere de candidaturi

Citiți mai jos termenele care se aplică și alăturați-vă rețelei ca autoritate locală (partener de proiect) sau ca ales local numit (membru de proiect).

Introducere

Uniunea Europeană este în primul rând o uniune a oamenilor și a valorilor – cu un sistem democratic unic care completează sistemele democratice naționale, regionale și locale din toate statele membre și interacționează cu acestea și care colaborează direct cu cetățenii și cu societatea civilă. Toți cei care au un interes în viitorul Europei au un rol de jucat în a explica ce înseamnă calitatea de membru al acestei Uniuni și în a preciza beneficiile sau consecințele politicilor și alegerilor acesteia.

Sursa: Contribuția Comisiei Europene la reuniunea informală a liderilor UE-27 de la Sibiu (România) din 9 mai 2019, pagina 40

În baza acestui principiu, Parlamentul European a inițiat proiectul „Construim Europa împreună cu autoritățile locale”. Acesta își propune să construiască o rețea europeană a aleșilor locali din statele membre. Scopul va fi comunicarea cu privire la UE în plan local

Direcția Generală Comunicare a Comisiei Europene este responsabilă de implementarea proiectului în cadrul programului de lucru pentru 2021. Comisia implementează proiectul în strânsă cooperare cu Comitetul European al Regiunilor.

Pentru înființarea rețelei, Comisia lansează o cerere de candidaturi din partea autorităților locale (municipalități, provincii, departamente sau regiuni) care doresc să devină parteneri ai Comisiei pentru comunicarea cu privire la UE în plan local, prin numirea unui ales local ca membru al rețelei „Construim Europa împreună cu autoritățile locale”.

Încheierea parteneriatului între autoritatea locală și Comisia Europeană

O autoritate locală interesată să încheie un parteneriat în contextul proiectului „Construim Europa împreună cu autoritățile locale” trebuie să completeze un formular de candidatură online. Formularul este însoțit de o declarație (PDF) semnată, în care își exprimă interesul și angajamentul de a deveni partener pentru comunicarea cu privire la Europa în plan local, prin numirea unui ales local. Parteneriatul începe cu acceptarea de către Comisia Europeană a formularului de candidatură.

Comisia Europeană comunică acceptarea printr-o scrisoare trimisă partenerului prin e-mail și trimite autorității locale o placă de metal drept recunoaștere a acestei alianțe strategice.

Comisia Europeană salută îndeosebi numirea femeilor și a persoanelor aparținând unor grupuri subreprezentate ca membri ai rețelei.

Parteneriatul nu include tranzacții financiare de niciun fel.

Scopul parteneriatului

Parteneriatul își propune să ajute și să încurajeze reprezentanții locali să prezinte cu obiectivitate politicile, acțiunile și inițiativele UE în circumscripțiile lor și să promoveze discuțiile și dezbaterile în legătură cu aceste politici, acțiuni și inițiative.

Durata parteneriatului

Parteneriatul este valabil pe toată durata rețelei. Durata rețelei, instituită ca proiect-pilot, este estimată în prezent a fi de cel puțin 2 ani. Prelungirea sa ulterioară va depinde de rezultatele obținute de proiect în faza inițială, în baza unei evaluări.

Atât autoritatea locală, cât și Comisia Europeană pot înceta parteneriatul prin trimiterea unei înștiințări în scris cu 3 luni înainte de data încetării sau cu efect imediat în cazul în care autoritatea locală nu își respectă obligațiile asumate. 

Relațiile cu autoritatea locală

Autoritatea locală, ca partener al rețelei „Construim Europa împreună cu autoritățile locale”, numește un consilier local ales drept membru al rețelei și, împreună cu acesta, semnează o declarație (PDF) în care autoritatea locală își asumă următoarele angajamente:

  • În cazul în care membrul respectiv nu mai este disponibil pentru a-și continua activitatea în cadrul rețelei, din orice motiv, autoritatea locală trebuie să asigure continuitatea prin numirea unui nou membru. Noul membru trebuie să transmită imediat o nouă declarație semnată, cu trimitere clară la candidatura și la scrisoarea de acceptare inițiale.
  • La cererea justificată corespunzător a Comisiei Europene și după ce membrului i s-a acordat ocazia de a fi ascultat, numirea acestuia poate înceta dacă se constată că acțiunile sale subminează scopul general al rețelei sau sunt vădit incompatibile cu valorile consacrate ale Uniunii. Într-un astfel de caz, trebuie numit un nou membru.

Nivelurile intermediare de guvernământ, îndeosebi provinciile, regiunile, zonele metropolitane, grupările de autorități locale și orice autoritate publică care își asumă oficial angajamentul de a oferi îndrumare strategică și asistență financiară și tehnică autorităților locale, își pot depune candidatura pentru a fi recunoscute drept partener cu rol de coordonator. Autoritățile locale care candidează pentru rolul de coordonator numesc o persoană de contact – nu un consilier local – care să fie admisă în rețea în calitate de observator, pentru a ajuta la promovarea proiectului în rândul autorităților locale. Rolul persoanelor de contact este să ofere sprijin. În acest caz, autoritatea locală trebuie să indice în formularul de candidatură rolul său de „coordonator”.

Relațiile cu alesul local numit

Alesul local, ca membru al rețelei „Construim Europa împreună cu autoritățile locale”, semnează o declarație în care își asumă următoarele angajamente:

  • Să se angajeze, cu regularitate, în discuții și dezbateri cu membrii circumscripției sau cu mass-media locală în legătură cu inițiativele politice generale și cu măsurile întreprinse de UE. Scopul general este să încurajeze cetățenii să se implice în dezbateri cu privire la viitorul UE și la alte subiecte legate de UE.
  • Să prezinte politicile, acțiunile și inițiativele UE într-un mod obiectiv, în baza unor informații corecte și de încredere.
  • Să ia parte la activitățile de zi cu zi ale rețelei, participând la platforma online, la seminarele și la vizitele oferite de Comisie (în funcție de disponibilitate). Alte sarcini includ participarea la sondajele desfășurate de circa două ori pe an și furnizarea de feedback în legătură cu activitățile întreprinse în contextul rețelei.

Comisia furnizează alesului local numit (membru al rețelei „Construim Europa împreună cu autoritățile locale”) următoarele materiale și resurse:

  • Materiale de comunicare și un flux regulat de informații actualizate pentru a-l ajuta să interacționeze cu cetățenii în chestiuni privind UE.
  • În funcție de disponibilitatea resurselor, acces la vizite prioritare (în format fizic sau digital) ale Centrului pentru vizitatori al Comisiei Europene din Bruxelles, organizate, atunci când este posibil, în limba acestuia.
  • Acces la o platformă interactivă pentru a stimula interacțiunea cu alți membri ai rețetei.
  • Informații despre alte inițiative ale UE dedicate consilierilor locali și autorităților locale, inclusiv, în special, despre activitățile Comitetului Regiunilor și ale Rețelei europene a consilierilor regionali și locali ai UE, precum și despre oportunitățile de a urmări și a contribui la activitățile acestora.

Complementaritatea cu Rețeaua europeană a consilierilor regionali și locali ai UE

Calitatea de membru al rețelei „Construim Europa împreună cu autoritățile locale” este complementară participării la rețelele naționale comparabile, acolo unde acestea există, și la Rețeaua europeană a consilierilor regionali și locali ai UE înființată de Comitetul Regiunilor. Membrii Rețelei europene a consilierilor regionali și locali ai UE, înființată de Comitetul Regiunilor, sunt încurajați să se alăture și rețelei „Construim Europa împreună cu autoritățile locale” și invers.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal incluse în sau referitoare la prezenta cerere de candidaturi și punerea sa în aplicare, inclusiv datele referitoare la furnizarea serviciilor, sunt prelucrate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date. Mai multe informații despre operațiunea de prelucrare se regăsesc în declarația de confidențialitate.

Procedura de depunere a candidaturilor